EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES and ARTS of SOUTHERN SWITZERLAND (SUPSI)

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za poremećaje u ponašanju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  je institucija visokog obrazovanja koja jedina u Hrvatskoj nudi obrazovanje u području odgojno-obrazovnih, edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti. Prevencijski znanstvenici s Odsjeka za poremećaje u ponašanju njeguju dugogodišnju i  kontinuiranu suradnju s cijenjenim i dobro poznatim istraživačima diljem svijeta, te europskim i američkim centrima. Posebna pažnja pridaje se primjeni i diseminaciji modela socijalno-emocionalnog učenja u hrvatske vrtiće i osnovne škole što je posve novo područje koje se u Hrvatskoj tek razvija. U EAP_SEL projektu, Odsjek za poremećaje u ponašanju bit će zadužen za implementaciju SEL programa u osnovnim školama.

website: www.erf.hr

photo Zagreb University

Članovi tima

Josipa Basic

Josipa Bašić 1997-2002. Predsjednica Vladinog vijeća za prevenciju ponašajnih problema djece i mladeži te zaštitu djece; 1998-2000. Članica Nacionalnog vijeća za djecu; 2002. Državna nagrada za znanost – Sabor Republike Hrvatske – za razvoj modela prevencije poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži; 2006 – 2013; Voditeljica međunarodnog studija „Prevencijska znanost“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 2007-2013 Voditeljica projekta “Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici“; 2008 – U sklopu Tempus Programa razvila kolegij Promocija Zdravlja i prevencija ovisnosti na Sveučilištu u Rijeci 2010-2012 Voditeljica projekta PATHS-RASTEM financiranog od strane Svjetske banke “Implementation of evidence-based prevention program of socio-emotional learning through science evaluation and it’s application into Croatian kindergartens and primary schools”

Djelomična bibliografija:

 • Novak, M., Mihić, J., Bašić, J., Nix, R.L. (2016). PATHS in Croatia: A School-Based Randomized-Controlled Trial of a Social and Emotional Learning Curriculum. International Journal of Psychology, 10.1002/ijop.12262
 • Bašic, J., Mihić, J., Novak, M. (2010), “Risk analysis in the period of growing-up of children and youth: starting point for effective prevention”, Journal of Public Health, manuscript number JOPH-D-10-00062.
 • Kranželic, V., Bašic, J. (2008), “Social competence and behaviour of Preschool children - gender differences”, Kriminologija i socijalna integracija, 16, 2, 1-14.
 • Mihić, J., Bašic, J. (2008), “Preventive strategies - externalize behaviour disorders and risk behaviour in children and adolescents”, Ljetopis socijalnog rada, 15, 3, 445-472.
 • Novak,M., Bašic, J. (2008), “Internalized problems in children and adolescents: characteristics and prevention possibilities”, Ljetopis socijalnog rada, 15, 3, 445-472.
 • Bašic, J (2005), “Prevention research and prevention practice”, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 41, 1, 81-88.
Miranda Novak

Miranda Novak 2013 završila doktorski studij “Prevencijska znanost: prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja“ te obranila disertaciju na engleskom jeziku „Empirijska studija kvalitete implementacije preventivnih programa/An empirical study on implementation quality in prevention programs“.

Znanstvena suradnica na nekoliko projekata koji se tiču PATHS preventivnog programa ili se bave primjenom i diseminacijom modela socijalno-emocionalnog učenja u hrvatske vrtiće i škole; članica tima europskog projekta Science for Prevention Academic Network project, hrvatskog projekta “Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici“ kao i EU projekta Zajednice koje brinu.

Predaje kolegije na preddiplomskoj razini studija socijalne pedagogije:
kolegiji Teorije prevencije te Dječja i adolescentna psihologija te na  diplomskoj razini studija socijalne pedagogije: Etika u prevencijskim istraživanjima, Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema, Savjetovanje, KBT u radu s problemima u ponašanju, Preventivne kampanje, Istraživanja u prevenciji.

Predaje na doktorskom studiju Prevencijska znanost.

Djelomična bibliografija:

 • Mihić, J., Novak, M., Hosman, C., Domitrovich, C. (2015). ASSESSING THE QUALITY OF MENTAL HEALTH PROMOTION AND PREVENTION IN CROATIA: THE CASE OF ISTRIA. Health Promotion International, doi: 10.1093/heapro/dav111
 • Novak, M., Mihić, J., Bašić, J., Nix, R.L. (2016). PATHS in Croatia: A School-Based Randomized-Controlled Trial of a Social and Emotional Learning Curriculum. International Journal of Psychology, 10.1002/ijop.12262
 • Mihic, J., Novak, M., Bašic, J. (2011). Communities That Care: CTC youth survey for children and youth in the process of need assessment for preventive interventions. Ljetopis socijalnog rada, 17, 3, 391-412.
 • Bašic, J., Mihić, J., Novak, M. (2010), “Risk analysis in the period of growing-up of children and youth: starting point for effective prevention”, Journal of Public Health, manuscript number JOPH-D-10-00062.
Josipa Mihic

Josipa Mihić 2013 završila doktorski studij “Prevencijska znanost: prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja“ te obranila disertaciju na engleskom jeziku „Studija učinkovitosti preventivnih programa/Study of Effectiveness of Prevention Programs ”.

Znanstvena suradnica na nekoliko projekata koji se tiču PATHS preventivnog programa ili se bave primjenom i diseminacijom modela socijalno-emocionalnog učenja u hrvatske vrtiće i škole; članica tima europskog projekta Science for Prevention Academic Network project, hrvatskog projekta “Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici“ kao i EU projekta Zajednice koje brinu.

Predaje kolegije na preddiplomskoj razini studija socijalne pedagogije:
kolegiji Teorije prevencije te Volonterski rad te na  diplomskoj razini studija socijalne pedagogije: Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema, Preventivne kampanje, Istraživanja u prevenciji.

Predaje na doktorskom studiju Prevencijska znanost.

Djelomična bibliografija:

 • Mihić, J., Novak, M., Hosman, C., Domitrovich, C. (2015). ASSESSING THE QUALITY OF MENTAL HEALTH PROMOTION AND PREVENTION IN CROATIA: THE CASE OF ISTRIA. Health Promotion International, doi: 10.1093/heapro/dav111
 • Novak, M., Mihić, J., Bašić, J., Nix, R.L. (2016). PATHS in Croatia: A School-Based Randomized-Controlled Trial of a Social and Emotional Learning Curriculum. International Journal of Psychology, 10.1002/ijop.12262
 • Mihić, J., Novak, M., Bašic, J. (2011). Communities That Care: CTC youth survey for children and youth in the process of need assessment for preventive interventions. Ljetopis socijalnog rada, 17, 3, 391-412.
 • Bašic, J., Mihić, J., Novak, M. (2010), “Risk analysis in the period of growing-up of children and youth: starting point for effective prevention”, Journal of Public Health, manuscript number JOPH-D-10-00062.

back to ... [list] back to list

follow us on ...