EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Zakaj smo oblikovali partnerstvo

Veliko število držav uvaja reforme in pri tem  izrazito uporablja okvire evropskih ključnih kompetenc kot  referenčno točko. Dober napredek je narejen v prilagoditvi izobraževanja, vendar se lahko še mnogo naredi pri podpori razvoju kompetenc učitelja, ažuriranju metod ocenjevanja, ter uvajanju novih načinov organiziranja učenja v inovativnem šolskem okolju. Največji izziv predstavlja  vprašanje, kako zagotoviti, da imajo vsi učenci korist od inovativnih metodologij. Evropski okvir za ključne sposobnosti za vseživljensko učenje kot ključne kompetence navaja in definira: potrebo po  osebni izpolnitvi, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlovanje v družbi znanja. Učenje učenja, čut za iniciativo in podjetništvo, družbene, državljanske in kulturne kompetence so ključne transverzalne kompetence, ki jih ta tim ocenjuje kot absolutne “prioritete” v definiranju ciljev in aktivnosti projekta (keycomp_en.pdf.).

Otroci, ki se učijo v socialno-emocionalnih učilnicah imajo boljše socialne veščine in sposobnosti reševanja problemov v primerjavi z otroki v kontrolnih učilnicah. Učitelji ocenjujejo, da imajo otroci iz SEL učilnic višjo raven samokontrole in regulacije emocij ter nižje ravni tesnobnega/v sebe povlečenega vedenja.

Glavni element inovacije  na SEL področju, ki ga predlaga EAP_SEL tim je planiranje, realizacija in implementacija web strani projekta in protokola za oceno socialno emocionalne zrelosti ali socialno emocionalnega razvoja. Cilj je razviti instrument, ki je enostaven za uporabo in omogoča primerjavo med državami. To predstavlja inovativni doprinos ter dodano vrednost tega projekta, močno podprto  z ustvarjenim partnerstvom v Evropi, ker le to ni dostopno v vsej Evropi. Sposobnost za upravljanje s protokolom ocene v večjezikovni mreži, dostopnost podatkov na evropski ravni je pomembna za raziskovanje in uporabo v izobraževanju v celotni Evropi. Eden od razlogov zakaj menimo, da je ta projekt potreben je dejstvo, da SEL področje trenutno nima odgovarjajočega sredstva za evalviranje rezultatov otroka ali procesa (pri otrocih in učiteljih). Če smo uspešni v proizvodnji odgovarjajočih instrumentov ali protokolov, ter v širjenju le teh, bo to velik korak na tem področju.

EAP_SEL tim vidi ta projekt kot dobro priložnost za vključevanje učiteljev in učencev iz različnih  držav v razne aktivnosti, ki bodo potencialno povečale njihove emocionalne in socialne kompetence ter s tem zedinile dva pogosto deljena svetova: svet raziskovanja in svet šole. Pomemben del dodane vrednosti EAP_SEL projekta je viden preko participacije učiteljev iz različnih evropskih držav v istih aktivnostih v katerih bo sodelovalo vsaj 5 drugih držav Evrope (Italija, Hrvaška, Slovenija, Švica, Švedska). V večini držav partneric ne obstajajo dovolj kvalitetni materiali (v nekaterih od držav ni nobenih materialov), ki bi se uporabljali s strani učiteljev, zato je tu odločitev za sodelovanje na to temo in oblikovanje tega predloga.

follow us on ...