EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Zbog čega smo osnovali ovo partnerstvo

Veliki broj zemalja uvode reforme koje izričito koriste okvire europskih ključnih kompetencija kao referentnu točku. Dobar je napredak postignut u prilagodbi obrazovanja, ali još uvijek može mnogo učiniti kako bi podržao razvoj kompetencija nastavnika, ažuriralo metode procjene, te uvelo nove načine organiziranja učenja u inovativnom školskom okruženju. Najveći izazov je pitanje kako osigurati da svi učenici imaju koristi od inovativnih metodologija. Europski okvir za ključne sposobnosti za cjeloživotno učenje kao ključne kompetencije navodi i definira: potrebu za osobnim ispunjenjem, aktivno građanstvo, socijalnu uključenosti i zapošljavanja u društvu znanja. Učiti kako učiti , osjećaj za inicijativu i poduzetništvo , društvene , građanske i kulturne kompetencije su ključne transverzalne kompetencije koje ovaj tim smatra apsolutnim "prioritetom" u definiranju ciljeva i aktivnosti projekta (keycomp_en.pdf.).

Djeca koja uče u socijalno-emocionalnim učionicama pokazala su bolje socijalne vještine i sposobnost u rješavanju problema u usporedbi s djecom u kontrolnim učionicama. Nastavnici ocjenjuju da djeca iz SEL učionica  imaju višu razinu samokontrole i regulacije emocija te niže razine tjeskobnog/povučenog ponašanja.

Glavni element inovacije u SEL području, koji predlaže tim EAP_SEL projekta je planiranje, realizacija i implementacija web stranice projekta i protokola za procjenu za socijalno emocionalne zrelosti ili socijalnog i emocionalnog razvoja. Cilj je razviti instrument koji je jednostavan za korištenje i može omogućiti usporedbe među zemljama. To predstavlja inovativni doprinos te dodanu vrijednost ovog projekta, snažno potpomognuto sklopljenim partnerstvom, jer u Europi nije dostupno. Sposobnost za upravljanje protokolom procjene u višejezičnoj mreži, uz dostupnost podataka na europskoj razini, važna je za istraživanje i primjenu u obrazovanju diljem Europe. Jedan od razloga zašto mi smatramo ovaj projekt potrebnim jest činjenica da SEL područje trenutno nema odgovarajuće sredstvo za procjenu ishoda djece ali i procesa (kod djece i nastavnika). Ako smo uspješni u proizvodnji odgovarajućih instrumenata ili protokola, te u širenju istih, to će biti veliki korak naprijed u području.

EAP_ SEL tim ovaj projekt vidi kao dobru priliku za uključivanje učitelja i učenika iz svih zemalja u razne aktivnosti koje će potencijalno povećati njihove emocionalne i socijalne kompetencije, te time ujediniti dva često podijeljena svijeta: svijet istraživanja i svijet škole. Važan dio dodane vrijednosti EAP_SEL projekta vidljiv je kroz participaciju učitelja iz različitih europskih zemalja u istim aktivnostima u kojima će sudjelovati barem 5 drugih zemalja Europe  (Italija, Hrvatska, Slovenija, Švicarska, Švedska). U većini zemalja partnera ne postoje dovoljno kvalitetni materijali (u nekima od njih nema uopće nikakvih materijala) koji se koristite od strane nastavnika, pa tu leži i odluka za suradnju na  ovu temu i podnošenje ovog prijedloga.

follow us on ...