EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Projekt

European Assessment Protocol for Children’s SEL Skills” (EAP) projekt je del financiranja  evropskega  programa na področju  vzgoje, izobraževanja in učenja, poznanega kot Lifelong Learning Programme 2007-2013 (LLP), program vseživljenjskega učenja, ki ljudem  omogoča  možnosti učenja v evropskem prostoru v vsakem obdobju njihovega  življenja.

Sektorski podprogram, Comenius, katerega del je EAP_SEL projekt, je namenjen izobraževalni skupnosti s ciljem razvoja znanja in razumevanja  med učenci in učitelji, kultur, vrednot  in jezikovnih različnosti z namenom  pomagati mladim ljudem, da pridobijo tiste ključne kompetence, ki so bistvene  za njihov osebni razvoj, njihovo bodočo zaposlitev in aktivno udejstvovanje v skupnosti.

EAP_SEL projekt načrtuje primerne aktivnosti  za diseminacijo aktivnosti, da bi se dosegle ciljne skupine od neposrednega okolja do širše javnosti. Podrobneje: šole, univerze in raziskovalne institucije, Ministrstva za izobraževanje, lokalne avtoritetete na nacionalni ravni in Evropske asociacije na  področju vzgoje in izobraževanja, učenci, starši učencev in vsa zainteresirana javnost na področju socialno-emocionalnega učenja.

follow us on ...