EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Projekt

European Assessment Protocol for Children’s SEL Skills” (EAP) projektet finns inom “the European Funding Programme” inom fältet för utbildning och lärande som går under namnet Lifelong Learning Programme 2007-2013 (LLP), ett livslångt lärande som skapar möjligheter för människor i Europa till lärande under alla faser i livet.

Undergruppen, Comenius, där EAP_SEL projektet är en del, ligger grunden i ett lärandesammanhang där man vill utveckla kunskap och förståelse mellan elever och lärare mellan kulturer och språk, med målet att unga människor ska tillägna sig gränsöverskridande nyckelkompetenser som också är nödvändiga för deras personliga utveckling, deras framtida anställning och deras förmåga att vara aktiva medborgare.

EAP_SEL projektet avser att skapa aktiviteter för att nå målgrupperna, från den närmsta omgivningen till en större public. Mer bestämt: skolor, universitet och forskningsmiljöer, utbildningsdepartement, kommuner, nationella och europeiska organisationer inom utbildningsfältet, lärarhögskolor och praktiker i Europa; lärare, elever, föräldrar och andra som kan vara intresserade av det sociala och emotionella lärandet.

follow us on ...