EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Temeljna izhodišča projekte

Raziskave kažejo, da se socialno-emocionalne veščine lahko naučijo in pomagajo izboljšati akademski uspeh. Če so vključene v program poučevanja, se učenci lažje zapomnijo in uporabijo to, kar so se naučili. Emocije lahko izboljšajo ali otežijo akademski angažma otroka, delovno etiko, predanost in šolski uspeh.

Glavni prispevek tega projekta mednarodnemu raziskovanju na področju socialno-emocionalnega učenja (SEL) je kreiranje standardiziranega pripomočka za ocenjevanje, ki bo omogočil natačne smernice za evalviranje otrokovih SEL veščin in bo  pomagal zagotaviti visoko kakovost SEL intervencij v praksi. Naraščajoči interes za otrokove socialno-emocionalne veščine v Evropi kaže potrebo po vse-evropskem pripomočku za ocenjevanje, tako da bi bil vpliv SEL ustrezno vrednoten in primerljiv med evropskimi državami. Šole so kraj, kjer se te veščine učijo, zato je pomembno, da šole razumejo pomen vpliva programa na socialno-emocionalno učenje.

Projekt vodi Univerza v Perugii (Italija), vanj pa so vključeni partnerji iz Hrvaške, Slovenije, Švice in Švedske.

Cilj  tega projekta je strokovno izpopolnjevanje učiteljev v petih različnih državah in izmenjava znanj na področju SEL. Multi-državno partnerstvo nudi projektu dodano vrednost zahvaljujoč transnacionalnemu sodelovanju in lokaciji različnih glavnih partnerjev. Partnerji si prav tako izmenjujejo raziskave, ekspertnost in različne pristope v učenju  kompetenc, ki se nanašajo na socialne  in emocionalne veščine  razvite v različnih državah. Razlike v izobraževalnih sistemih, metodologiji in kulturi v različnih partnerskih državah, kot tudi njihovi življenjski stili bodo zagotovo prispevali  h kreiranju  “evropskega SEL modela”.

Zahvaljujoč sodelovanju s 36 pridruženimi članicami iz vseh držav partneric, kar omogoča maksimalen učinek, partnerji uporabljajo razne web strani in mednarodne dogodke za širitev produktov za edukacijo učiteljev. Skladno s tem se pričakuje vpliv in neizbežna sprememba med in po projektu. Projekt bo pomagal učencem pri učenju, prisvajanju in uporabi različnih življenjskih veščin, ki so drugačna  od disciplinarnih predmetov, se pa nanašajo na razvoj in socializacijo osebe. V ta namen, se projekt ne ukvarja samo z usposabljanjem učiteljev, temveč tudi z emocionalnimi kompetencami učencev in njihovo socializacijo.

follow us on ...