EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Polazište projekta

Istraživanja pokazuju da se socijalno-emocionalne vještine mogu naučiti i poboljšati akademski uspjeh. Kada se uvedu u nastavnim programima, vjerojatnije je da će učenici zapamtiti i koristiti ono što su naučili. Emocije mogu olakšati ili otežati akademski angažman djece, radnu etiku, predanost i konačan školski uspjeh.

Glavni doprinos ovog projekta međunarodnom istraživanju teme socijalno-emocionalnog učenja (SEL) je stvaranje standardiziranog alata za procjenu, koji će ponuditi precizne smjernice za procjenu dječjih socijalno-emocionalnih vještina i pomoći će jamčiti visoku kvalitetu prakse SEL intervencija. Rastući interes za područje socijalno-emocionalnih vještina u Europi pokazuje da postoji potreba za paneuropskim alatom za procjenu, kako bi se učinci SEL intervencija pravilno vrednovali i usporedili u svim zemljama. Budući da je škola područje gdje se te vještine uče, važno je da školsko osoblje može razumjeti utjecaj programa socijalno-emocionalnog učenja.

Projekt vodi Sveučilište u Perugii (Italija), te okuplja partnere iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Švicarske i Švedske.  

Cilj ovog projekta je stručno usavršavanje nastavnika u pet različitih zemalja kao i razmjena znanja o SEL-u. Partnerstvo više država nudi dodatnu vrijednost projektu zahvaljujući međudržavnoj suradnji i položaju različitih partnera. Partneri također dijele istraživanja, ekspertnost i različite pristupe području socijalno-emocionalnih koji su razvijeni u raznim zemljama. Razlike u obrazovnim sustavima, metodologijama i kulturi različitih zemalja partnera, kao i njihov stil života, sigurno će doprinijeti kreiranju "europskog SEL modela".

Zahvaljujući suradnji s 36 pridruženih članova iz svih zemalja partnera, što omogućuje maksimalni učinak , partneri koriste razne web stranice i međunarodne događaje za širenje produkata za edukaciju nastavnika. Sukladno tome, očekuje se utjecaj i nezaobilazna promjena tijekom i nakon projekta. Projekt će pomoći učenicima u učenju, usvajanju i korištenju specifičnih životnih vještina koje se tiču razvoja i socijalizacije osobe. Uz taj cilj, projekt se ne bavi samo sa osposobljavanjem nastavnika već i emocionalnim kompetencijama učenika te njihovom socijalizacijom.

follow us on ...