EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji EAP_SEL projekta so:

 • razviti in preveriti Evropski protokol za oceno in merjenje otrokove socialne in emocionalne zrelosti;
 • dati na razpolago učiteljem set programov in pripomočkov. Testirati niz dobrih praks vzporedno v raznih državah vključenih v projekt, z namenom da bi se utrdile in širile dobre prakse učiteljev;
 • pomagati učencem pri pridobitvi ključnih kompetenc potrebnih za osebni razvoj, bodoče zaposlovanje in aktivno evropsko državljanstvo;
 • evalvirati učinkovitost ICT-a za razvoj socialno-emocionalnega učenja;
 • osnovati Evropski odbor za socialno in emocionalno učenje.

Specifični cilji projekta EAP_SEL so:

 • ustvariti integriran pristop poučevanja in učenja, ki bi podpiral razvoj ključnih “transverzalnih”  kompetenc;
 • okrepiti doprinos vseživljenjskega učenja k socialni koheziji, aktivnemu državljanstvu, interkulturelnem dialogu, enakopravnosti spolov in osebni izpolnitvi;
 • ustvariti odprt prostor v obliki web strani, kjer bodo objavljeni materiali in prediskutirani v različnih specifičnih forumih;
  • uporabljati mobilno tehnologijo, da bi se olaljšalo obveščanje o evropskem modelu SEL;
  • izboljšati promocijo, rast in razpršenost inovativnih evropskih dimenzij za usposabljanje učiteljev na področju SEL-a;
 • spremljati stanje na področju socialno-emocionalenega učenja v Evrop.
 • pospešiti evropske izmenjave na področju SEL.

follow us on ...