EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Syfte och mål

Det huvudsakliga syftet med EAP_SEL projektet är:

 • Att utveckla och validera ett Europeiskt bedömningsprotokoll för att mäta barnen sociala och emotionella mognad;
 • Att ge lärare en verktygslåda. Att utföra en serie av parallella experiment inom projektländerna, för att ge och dela goda förebilder för lärande;
 • Att hjälpa eleverna att tillägna sig nyckelkompetenser som är nödvändiga för deras personliga utveckling, framtida anställning och ett aktivt europeiskt medborgarskap;
 • Att utvärdera effekten av IT för socialt och emotionellt lärande;
 • Att bilda ett Europeiskt organ för SEL.

Projektets mål med EAP_SEL är:

 • Att skapa en integrerad ansats till utbildning och lärande i syfte att stödja gränsöverskridande nyckelkompetenser;
 • Att förstärka bidraget till livslångt lärande till den sociala sammanhållningen, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog, jämställdhet mellan könen och personligt självförverkligande;
 • Att skapa en öppen miljö I form at en hemsida där material kommer att publiceras och diskuteras I ett speciellt forum;
  • Att använda mobil teknologi för att möjliggöra stor spridning av den europeiska modellen av SEL;
  • Att förbättra, gynna, förstärka och sprida en innovativ europeisk dimension på lärarfortbildning/utbildning inom SEL fältet;
  • Att utvärdera effekter av teamarbete då man utbildar/fortbildare lärare;
 • Att övervaka kvaliteten på SEL I Europa.
 • Att främja erfarenhetsutbyte inom av SEL i Europa.

follow us on ...