EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Opći i specifični ciljevi

Opći ciljevi EAP_SEL projekta su:

 • razviti i provjeriti Europski protokol za procjenu i mjerenje dječje socijalne i emocionalne zrelosti;
 • staviti na raspolaganje nastavnika skup programa i alata. Testirati niz dobrih praksi paralelno, u raznim zemljama uključenima u projekt, kako bi se utvrdile i dijelile dobre prakse učitelja;
 • pomoći učenicima u stjecanju ključnih kompetencija potrebnih za osobni razvoj, buduće zapošljavanje i aktivno europsko građanstvo;
 • procijeniti učinkovitost ICT-a za razvoj socijalno- emocionalnog učenja;
 • osnovati Europski odbor za socijalno-emocionalno učenje.

Specifični ciljevi EAP_SEL projekta su:

 • stvoriti integrirani pristup poučavanju i učenju , kako bi se podržao razvoj ključnih "transverzalnih" kompetencija;
 • osnažiti doprinos cjeloživotnog učenja socijalnoj koheziji , aktivnom građanstvu , interkulturalnom dijalogu , ravnopravnosti spolova i osobnog ispunjenja;
 • stvoriti otvoreno okruženje u obliku web stranice na kojoj će materijali biti objavljeni te raspravljani u specifičnom okruženju:
  • koristiti mobilnu tehnologiju kako bi se olakšalo obavještavanje o europskom modelu SEL-a;
  • poboljšati promociju, rast i difuziju inovativnih europskih dimenzija za osposobljavanja nastavnika na području SEL-a;
  • ocijeniti timski rad te učinkovitost u izobrazbi nastavnika;
  • Promicanje europske razmjene oko SEL-a.
  • pratiti stanje područja socijalno-emocionalnog učenja u Europi.
 • Promicanje europske razmjene oko SEL-a.

follow us on ...